среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki z plastiku na plot i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem kilku przypadków.

Konstrukcja balaski z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do urzędu poza szczególnymi wypadkami.

Ploty z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ploty PVC na plot i furtkę ze sztachet wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak zamierzane balustrady PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak przewidywane balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий